บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ Direct Admission 1-1 รอบ Early Round (Interview Candidate for Direct Admission 1-1 (Early Round))

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ Direct Admission 1-1 รอบ Early Round (Interview Candidate for Direct Admission 1-1 (Early Round))
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 School of International & Interdisciplinary Engineering Programs KMITL (SIIE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปีการศึกษา 2566 (Interview Candidate Announcement Direct Admission 1-1 (Early Round) Academic Year 2023 School of Engineering (International Program))
👍โดยในปีนี้มีน้องๆนักเรียนให้ความสนใจสมัครและผ่านเข้ามาสอบสัมภาษณ์กว่า 600 คน ซึ่งมากกว่าที่แล้วถึง 2 เท่า นอกจากนี้ก็ยังมีการสัมภาษณ์ออนไลน์คู่ขนานไปด้วย สำหรับเด็กต่างชาติ
😘ขอให้น้องๆโชคดีในการสอบสัมภาษณ์

 1. Biomedical Engineering
 2. Chemical Engineering
 3. Civil Engineering
 4. Computer Engineering
 5. Electrical Engineering – Electrical Power major
 6. Electrical Engineering – Mechatronics major
 7. Energy Engineering
 8. Engineering Management and Entrepreneurship
 9. Financial Engineering
 10. Industrial Engineering and Logistics Management
 11. Mechanical Engineering
 12. Robotics & AI Engineering
 13. Software Engineering