ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวะฯ ร่วมอบรมในหัวข้อ
“CV Writing for Job Application”
เตรียมพร้อมสำหรับการสมัครงานและการศึกษาต่อ
📌 ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น.