เมื่อวันศุกร์ที่ 29- วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยภาควิชาวิศวกรรมเกษตร และภาควิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ เข้าร่วมสาธิตการบินโดรน ในงาน “มหกรรมกีฬา สุขภาพดี วิถีไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ณ ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมกีฬาและอาชีพ ประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.