ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า สจล. ร่วมงานประชาคมทิศทางการบริหารสถาบัน พร้อมแถลงนโยบายการทำงานในปีนี้วันที่ 23 เมษายน 2567 ประตูเปิดเวลา 09.00 น.ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.