ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษา THAIOIL
More >

สอบกลางภาค วิศวลาดกระบัง
More >

รับใบCER. “สำหรับผู้เข้าร่วมงาน” K-ENGINEERING WORLD TOUR
More >

รอบสมัครเดือนกันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565
More >

คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานวิศวลาดกระบัง
More >

วิศวลาดกระบังต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศเยี่ยมชมการเรียนการสอน
More >

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ และผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน 2565
More >

BEAM CAMP 7
More >

CLIP VIDEO