วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 รศ.ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีกล่าวต้อนรับและให้กำลังใจน้องๆและผู้ปกครอง ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าคึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรนานาชาติ การรับแบบโควตา (TCAS2) ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกว่า 3,500 คน

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.