ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย (ทปอ.) https://student.mytcas.com/ ภายในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2567 หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
📌รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> รายชื่อ
🥳ขอแสดงความยิน และยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ร่มรั้วชงโค