เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน TCAS2 รอบโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวฯ ในรอบนี้มีน้องๆนักเรียนผ่านการสอบข้อเขียน เข้าสอบสัมภาษณ์กว่า 500 คน โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี กล่าวให้กำลังใจน้องๆนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์ ณ หอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.