🎉ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(ต่อเนื่อง) แบบรับตรง รอบที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง)
📌สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 67
📌อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 ชั้น (ตึก HM) ชั้น 2 ห้องสัมภาษณ์ HM-204
📌รายละเอียดเพิ่มเติม รายชื่อ