กิจกรรมอบรมเพื่อน้องๆนักศึกษา เรื่อง “เตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกรในการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ #สจล. กล่าวเปิดโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อขอใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและการรับรองความเชี่ยวชาญวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาส่งเสริม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พิชิต ลำยอง มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ในครั้งนี้มีน้องๆนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.