พบกับ Workshop : Sensors and GIS Technology

👉การใช้เทคโนโลยี NDVI Sensor วิเคราะห์สุขภาพพืชพรรณทางการเกษตรแบบเรียลไทม์
👉PAR แสงที่พืชต้องการ
👉การทำแผนที่เกษตรอัจฉริยะด้วย GIS เพื่อการจัดการฟาร์มอย่างแม่นยำ
จากหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในงาน KMITLInnovationExpo2024
📍วันที่ 1-2 มีนาคม 2567
เวลา : 10.00-10.45 น. และ 13.00-13.45 น.
สถานที่ : บริเวณใต้ชั้นลอย (ฝั่งซ้าย) โซน A
สนใจสอบถามที่ : https://www.facebook.com/photo?fbid=670410201972860&set=a.539298125084069
📍สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL Lifelong Learning Center (KLLC)
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://events.kmitl.ac.th/events/1/subevents/21
รับจำนวนจำกัดน๊า !