ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบPortfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ทุกคณะ/วิทยาลัย และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ขอแสดงความยินดี กับน้องๆทุกคน

🥳 THE LIST OF STUDENTS FOR THE ACADEMIC YEAR 202
Portfolio Round 1& International
All Faculties &Schools /College & Campus
🥳 Congratulations🧡
👉ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ :
https://bit.ly/3SWNmU3
อย่าลืม ‼️ยืนยันสิทธิ์ชำระเงิน (ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า)
📌ในวันที่ 19-26 กุมภาพันธ์ 2567
📌 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) โดยLogin เข้าระบบรับสมัคร https://new.reg.kmitl.ac.th/admission พิมพ์ใบชำระเงินหรือสแกน
บาร์โค้ดจากใบชำระเงินที่ปรากฎในหน้าจอคอมพิวเตอร์
ชำระเงินค่า📌ยืนยันสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 19 – 26 กุมภาพันธ์ 2567
การชำระเงินต้องดำเนินการตามวัน เวลา และวิธีการที่สถาบันฯ กำหนดเท่านั้น 💢หากไม่ปฏิบัติตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์จากการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ