วิศวลาดกระบัง ประชุมหารือความร่วมมือ กับ Asian Institute of Technology (AIT)

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ อาจารย์และผู้บริหารจาก Asian Institute of Technology (AIT) เพื่อประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนหลักสูตรร่วม ตรี-โท “Unified Program” 3+2 เรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สองสถาบัน 5 ปี ได้รับปริญญาตรีควบโทไปเลย ในงานนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายและให้การสนใจ เป็นจำนวนมาก ซึ่งเดิมมีนักศึกษาที่อยู่ในระหว่างการศึกษาในรูปแบบนี้กว่า 20 คนแล้ว

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.