โครงการ Professional Technical Skills “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณกระแสลัดวงจรและตั้งค่าอุปกรณ์รีเลย์ป้องกันโดยใช้โปรแกรม DigSILENT”

ศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ Professional Technical Skills “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณกระแสลัดวงจรและตั้งค่าอุปกรณ์รีเลย์ป้องกันโดยใช้โปรแกรม DigSILENT”
✅ วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 – 16:30น.
✅ ห้อง HSR-201 อาคาร HSR ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
⚠️ รับจำนวนจำกัด แค่ 25 คนเท่านั้น
สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนได้เลย
หรือคลิก 👇👇👇
https://form.jotform.com/240284349912459
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook : KEES1330
Email : kees_eng@kmitl.ac.th
Line official: @kees.eng