โครงการ Professional Technical Skills “การอบรมการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์ PV โดยใช้โปรแกรม PVSyst”

📍 วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 – 16:00น.
📍 ห้อง HSR-201 อาคาร HSR ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
รับจำนวนจำกัด แค่ 25 คนเท่านั้น❗
สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนได้เลย
หรือคลิก https://form.jotform.com/240358165947465
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook : KEES1330
Email : kees_eng@kmitl.ac.th
Line official: @kees.eng