อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวลาดกระบัง คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ #สจล. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
🏆รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567
🏆 รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลงาน “การพัฒนาเครื่องผลิตแก๊สออกซิเจน อัตราการผลิตสูงเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องจ่ายออกซิเจนอัตราการไหลสูง”
🎉 ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 Thailand Inventors’ Day 2024 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ Event Hall 100-102 : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.