วิศวลาดกระบัง#แนะแนวการศึกษา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันที่ 11 มกราคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ #สจล. เข้าร่วมประชาสัมพันธ์คณะฯและแนะแนวการศึกษาต่อ ในโครงการ “เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ” ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสาร ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.