กองทุนพี่ให้น้อง

เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมด้วยนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และคุณชัยพจน์ ตันตระวิวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. รับมอบทุนการศึกษา *“กองทุนพี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.” จำนวนเงิน 200,000 บาท* จากคุณธนาวุธ สุขประเสริฐ บริษัท อินฟินิท อินดัลเตรียล อินเทลลิเจนท์ จำกัด (ศิษย์เก่าวิศวลาดกระบัง)

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.