โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เยี่ยมชม #วิศวลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ต้อนรับครูและนักเรียนจาก โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เพื่อรับฟังแนวทางศึกษาต่อ การเตรียมตัวสมัครTCAS1 รายละเอียดโครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และเรียนรู้ถึงแนวทางการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.(เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.