….🎉 📣📣โอกาสสุดท้ายของปี 2023 กับโครงการเตรียมวิศวกรรมรอบที่ 4 สำหรับน้องๆระดับมัธยม ที่ต้องการ Pathway เข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. หรือเทียบโอนรายวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ มาลงทะเบียนพร้อมกันได้เลย ตั้งแต่วันนี้ (31 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2566)
✏️ สำหรับน้องๆ ม.4-ม.6 และอาชีวศึกษา
✏️ เป็นโครงการเรียนล่วงหน้า สะสมหน่วยกิต
✏️ เทียบโอนได้ เมื่อเข้าศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
✏️ Pathway เข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป (เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด)
สมัครได้ที่… https://forms.gle/swAhxUXRS1yHbKYS6
ตารางเรียน https://docs.google.com/…/1gc9fC2056YoixD70XcEL…/edit…

รายวิชาที่เปิด
หลักสูตรไทย
Engineering Programming (เรียน online)
Engineering Drawing (เรียน online)
Physics Lab l (เรียน onsite)
Physics Lab ll (เรียน onsite)
**Physics Lab l และ Physics Lab ll ไม่จำเป็นต้องผ่านวิชา lecture ก่อน
🔑สมัครแบบจองที่นั่งในรายวิชาก่อน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และจะแจ้งให้ชำระค่าลงทะเบียนทางเมลนะคะ ทุกค๊นนนนน✨