แจ้งเตือนน้องๆที่สมัคร TCAS1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

อย่าลืมสมัครสอบ TGAT และ TPAT เพื่อนำผลคะแนนมาประกอบการสมัคร โดยสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 5 พ.ย. 66 นี้เท่านั้น
https://student.mytcas.com/

เมื่อผลสอบ TGAT และ TPAT ออก จึงนำผลคะแนนมายื่นผ่านทาง Google form ของโครงการที่สมัครอีกครั้ง ภายในวันที่ 10 ม.ค 67

เมื่อผลสอบ TGAT และ TPAT ออก จึงนำผลคะแนนมายื่นผ่านทาง Google form ของโครงการที่สมัครอีกครั้ง ภายในวันที่ 10 ม.ค 67

สมัคร TCAS1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถึง 20 ธ.ค. 66 https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/