รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน BOT CBDC Showcase Competition

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน (KMITLXNIDA) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน BOT CBDC Showcase Competition ซึ่งจัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย