สองปริญญา อุตสาหกรรมอาหาร x วิศวะ

สองปริญญา อุตสาหกรรมอาหาร x วิศวะ น้องจะได้สองทักษะหลักในคนคนเดียว เป็นรุ่นที่ 3สมัครด่วน และรับจำนวนจำกัดมาก