ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเซมิคอนดักเตอร์” พร้อมทั้งโชว์ 5 ห้องปฏิบัติการ

วิศวลาดกระบัง จับมือกับ 11 บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เปิด “ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเซมิคอนดักเตอร์” พร้อมทั้งโชว์ 5 ห้องปฏิบัติการเซมิคอนดักเตอร์และสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์สุดล้ำ และ Analog Mixed Signal IC Tester เครื่องแรกของมหาวิทยาลัยไทย

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดงานเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเซมิคอนดักเตอร์ พร้อมเปิดตัว 5 ห้องปฏิบัติการเซมิคอนดักเตอร์และสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ (Semiconductor and Smart Electronics Laboratories) ประกอบด้วย
1.ห้องปฏิบัติการวงจรรวม
2.ห้องปฏิบัติการผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
3.ห้องปฏิบัติการทดสอบเซมิคอนดักเตอร์
4.ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
5.ห้องปฏิบัติการพลังงานสะอาดและนวัตกรรม

 • พร้อมแสดงนวัตกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีเครื่องมือทดสอบ Analog Mixed Signal IC Tester เครื่องแรกของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยบริษัท Analog Devices (Thailand) ร่วมกับบริษัท SPEA ส่งตรงจากประเทศอิตาลี รถยนต์นิสสันลีฟและระบบชาร์จพลังงาน อุปกรณ์วิจัยด้านอีเล็กทรอนิกส์กำลัง จากบริษัทเดลต้า และบริษัทอินฟินีออน ทั้งนี้เพื่อเสริมศักยภาพความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไทย ซึ่งภายในงาน Mr.Lorenzo Bonaria, Executive Vice President SPEA S.p.A. ปาฐกถา ในหัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลก” โดยมี รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี เป็นประธานในพิธี
 • การเสวนา “แนวทางการพัฒนาด้าน Semiconductor ในประเทศไทย โดย
  Discussion on “Thailand’s Direction of Semiconductor Development
 1. รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล.
 2. คุณวิรัตน์ ศรีอมรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด
 3. ศ.ดร.อภินันท์ ธนชยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 4. ดร.จิตรเกษม งามนิล กรรมการ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 5. ดร.อนิวรรตน์ ตันเดชานุรัตน์ หัวหน้าคณะทำงาน Smart Electronics บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 6. คุณวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการอิสระ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
 7. ผศ.เกรียงไกร สุขสุด หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
 8. รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (ผู้ดำเนินการเสวนา)
 • รายชื่อบริษัทที่ให้การสนับสนุน
  1.Silicon Craft Technology Pub Co., Ltd
  2.Analog Devices (Thailand) Co., Ltd
  3.SPEA (Italy)
  4.Delta Electronics (Thailand) Pub Co., Ltd
  5.Infineon Technologies (Thailand) Ltd.
  6.Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd
  7.Arrow Energy Co., Ltd.
  8.Thai Tasaki Engineering Co., Ltd.
  9.U-Corp Co., Ltd.
  10.BASOR Thai
  11.Thai Microelectronics Center (TMEC) NSTDA

อัลบั้มรูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมสาสตร์ สจล..