10 คณะแข่งขันสูง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ใครอยากเข้าลาดกระบังยกมือขึ้น ถ้าพูดถึงสถาบันตัวตึงเรื่องคณะวิศวกรรมศาสตร์ น้อง ๆ หลายคนต้องเทใจให้ KMITL-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกันแน่นอนเลย แต่นอกจากจะวิวสวย เห็นเครื่องบินผ่านไปมาแล้ว คะแนนของที่นี่ก็โหดใช้เล่น เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาวิเคราะห์คะแนนจาก TCAS66 มาให้ น้อง ๆ TCAS67 ดูกันว่าคณะอะไรบ้างในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่แข่งขันกันสูงสุด ๆ เป็นแนวทางช่วยให้น้อง ๆ ตัดสินใจเลือกอันดับได้ง่ายขึ้นด้วย