ค่าย Robotics Camp

ขณะนี้ทางหลักสูตรหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์(RAI) ได้เปิดรับนักเรียนในรอบรับตรง Early Round Direct Admission ซึ่งในกรณีที่นักเรียนยังไม่มีผลคะแนนตามคุณสมบัติ นักเรียนสามารถสมัครค่าย “Robotics Camp” โดยค่ายนี้จะจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่น้องนักเรียน ในด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น และนักเรียนที่เข้าร่วมจะได้รับใบประกาศนียบัตร

ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการยื่นสมัครเข้าหลักสูตร RAI รอบ Direct Admission Early Round อีกด้วย เพียงทำตามขั้นตอนดังนี้

1) สมัครเข้าเรียนหลักสูตร RAI ในระบบ Early Round Admission ผ่านทางhttps://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/ image.png

2) กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และพิมพ์ใบเสร็จชำระค่าสมัครเข้าเรียนและจ่ายเงิน 1,000 บาทตามที่ธนาคารกำหนด

3) สมัครเข้าค่ายโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (ในกรณีที่จ่ายค่าสมัครเข้ารอบ Direct Admission Early Round แล้ว) ได้ที่ bit.ly/raicamp2023

ในกรณีที่ไม่ได้ลงสมัครเข้ารอบ Direct Admission Early Round จะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายตอนสมัคร 1,000 บาท
📌ค่ายจัดในวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
หากสนใจ สามารถดูรายละเอียดค่าย และช่องทางติดต่อได้ที่ดังนี้:
รายละเอียดค่าย : bit.ly/raicamp2023
Instagram: https://instagram.com/raikmitl.official?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
Twitter: https://x.com/raikmitl?s=21&t=qj-hVOp4YjT2I9t5hy7Hpg
Facebook: https://www.facebook.com/KMITL.RoboticsAI
Line ID : @raicamp2023
Twitter: https://x.com/raikmitl?s=21&t=qj-hVOp4YjT2I9t5hy7Hpg
Facebook: https://www.facebook.com/KMITL.RoboticsAI
Line ID : @raicamp2023