นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน iRAIC 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ ทีมแก๊งเด็กปั๊มลาดกระบัง นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ในการแข่งขันเทคโนโลยีนวัตกรรมหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ประจำปี 2023 Innovation Robotic AI&IoT Contest 2023 (iRAIC) จัดโดยศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (สปปท.) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนมีเวทีนำเสนอผลงานการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นต้นแบบเทคโนโลยีต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต ในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาชิกทีมประกอบด้วย
นายไพฑูรย์ ทองมีศรีสุข
นางสาวกัลยรัตน์ ผูกโอสถ
นายณัฎฐพันธุ์ รักวิทยาศาตร์
นายอนาวิล ธรรมเจริญทิพย์
นางสาวปาริตา นาวารี
นายณัฐพล บุญแดง
นายธนกฤต พันสีมา
นายวิฑูรย์ วัชรกฤตเวคิน
นายธีธัช จักนามน
นางสาวรชฏ กิจหัตถพร
นายปาณพัฒน์ พิลาภา

อัลบั้มรูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.