นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน iRAIC 2023

Student Enterprise จัดอบรมการคิดเชิงออกแบบสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น UX/UI Design

“RETIREMENT DAY” งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ ขอบคุณทุกท่านที่ทุ่มเทให้ ๒วิศวลาดกระบัง