อบรมหลักสูตรวิศวกรรมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องกล และอาคารอัจฉริยะ

สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ฟรี ‼️
เช้า – หัวข้อ EMC Management
บ่าย – หัวข้อ Smart Building
📌 อบรม ณ ห้อง E12-704 ชั้น 7 อาคารเรียนรวม 12 ชั้น
✅ ได้รับใบ certificate เมื่อจบการอบรม
🔥สามารถสมัครได้ผ่านทาง ลิงค์นี้ได้เลย
https://forms.gle/JGUhyaJYMDceQcub7