โครงการอบรม ระบบและการตลาดสำหรับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

“Systems and Marketing for Electric Vehicle Chaging Station” เหมาะสำหรับน้องๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความสนใจด้านเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจ การสร้างระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และความรู้อื่นๆอีกมากมาย

ฟรี ‼️ ‼️
🔸อบรมวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น.
📌สถานที่ อาคาร B ชั้น 3 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
สมัครได้ที่… https://forms.gle/KV8vVAM4dvzRBYYB9
🔑รับจำนวนจำกัด สมัครก่อนมีสิทธิก่อน