ค่าย Tue Free ครั้งที่ 35 ติวTPAT3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดค่าย Tue Free ครั้งที่ 35 สำหรับน้องๆสายวิทย์ ระดับชั้น ม.5 -ม.6 หรือเทียบเท่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และให้ได้รับความรู้ การสอบความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)ซึ่งจัดสอนโดยพี่ๆจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีกล่าวเปิดค่ายและให้โอวาท พร้อมด้วยศ.ดร.มา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโส กล่าวให้คำแนะนำ แก่น้องๆนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายกว่า 300 คน(ผู้สมัครค่าย1,700) จากทั่วประเทศ

อัลบั้มรูปภาพ Facebook