e-Certificate งาน K-Engineering World Tour and Workshop 2023

สามารถดาวน์โหลด e-Certificate ของตัวเอง โดยเข้าตามลิงค์ข้างล่างนี้ และทำตามขั้นตอน

ช่องทางเข้าดาวน์โหลด e-Certificate Link https://engineer.kmitl.ac.th/e-certificate/