อาจารย์และนักศึกษาจาก Meiji University เยี่ยมชมวิศวลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรม RAI – Robotics and AI Engineering (International Program)

อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.690681933096096