ขยายเวลาปิดระบบลงทะเบียน Workshop เป็นวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 น.

หัวข้อจากภาคอุตสาหกรรมที่น้องๆ ยังสามารลงได้อยู่

👉 โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้องก่อนระบบปิด
👉 โปรดตรวจสอบข้อมูลการจอง Workshop ให้ถูกต้องก่อนระบบปิด
👉 โปรดตรวจสอบสถานที่ทำ Workshop และไปให้ทันรอบเวลาที่จองไว้