วิศวลาดกระบัง ร่วมกันรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยใส่ใจกฎจราจร ในพื้นที่พระจอมเกล้าลาดกระบัง

3 ไม่ ขับขี่ปลอดภัย พระจอมเกล้าลาดกระบัง ⛔️
วันนี้ 10 สิงหาคม 2566 วิศวลาดกระบัง ร่วมกันรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยใส่ใจกฎจราจร ในพื้นที่พระจอมเกล้าลาดกระบัง นำโดย รศ. ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร สจล. บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันรณรงค์ที่บริเวณทางเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกในเขตพื้นที่สถาบัน อ้างอิงจาก : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.676388744525415