สมัครด่วน PR AWARDs เงินรางวัลกว่า 100,000 บาท เพื่อให้น้องๆได้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์+ทักษะการสื่อสาร กิจกรรมดีๆสำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์
📌สมัครผ่าน QR หรือที่ : https://forms.gle/z4ZQ9BwvEnCPrY5E9
กิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับงาน K-ENGINEERING WORLD TOUR AND WORKSHOP 2023 มีการประกวดผลงาน 4 ประเภท ดังนี้

  1. Department Clip
  2. Clip เชิญชวนร่วมงาน K-ENGINEERING
  3. Clip ประมวลงาน K-ENGINEERING
  4. live ชมงาน K-ENGINEERING
    🎉คะแนนพิจารณาจาก ยอด View /Like /Share Content และจากคณะกรรมการ ภาควิชาส่งตัวแทน นศ. เข้าร่วมแข่งขัน