เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สจล. และพิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีปฐมนิเทศ และยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารสถาบัน คณะผู้บริหารจากคณะ วิทยาลัยต่างๆร่วมมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ แก่น้องๆนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์

อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.654379786726311