ผู้บริหารพบผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงในด้านการเรียนการสอน รวมถึงแนวทางการพัฒนาน้องๆนักศึกษา

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีฯ กล่าวเปิดการประชุม เพื่อแนะนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และหน่วยงานต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ รวมถึงแนวทางการพัฒนาด้านวิชาการ สวัสดิการของน้องๆนักศึกษา

อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.653613993469557