ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิศวลาดกระบัง ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดพิธี “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566” เพื่อเป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่ร่มรั้วชงโค วิศวลาดกระบัง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีกล่าวเปิดพิธีปฐมนิเทศพร้อมทั้งให้โอวาทแก่น้องๆนักศึกษาซึ่งพิธีปฐ ซึ่งพิธีปฐมนิเทศจัดขึ้นเพื่อให้นศ.ใหม่ได้พบคณะผู้บริหาร หัวหน้า/อาจารย์ประจำภาควิชา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ รวมถึงได้รับทราบข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ข้อปฏิบัติ ในการเข้าศึกษา

อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.653857670111856