พิธีเปิดศูนย์เตรียมวิศวกรรมผาณิตวิทยา เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนทางด้าน Robotic and AI รวมถึงอบรมทางด้าน Iot

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ โรงเรียนผาณิตวิทยา มูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา บริษัทเอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และสถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม (iMake) จัดตั้งศูนย์เตรียมวิศวกรรมผาณิตวิทยา เพื่ออบรมครู และนักเรียนทางด้านทักษะหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และไอโอที พร้อมทั้งอบรมการเขียนโปรแกรมและไอโอทีเบื้องต้น ณ โรงเรียนผาณิตวิทยา ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมในพิธีเปิด

  • ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวถึงความร่วมมือและทิศทางในอนาคตของ โครงการจัดตั้งศูนย์เตรียมวิศวกรรมผาณิตวิทยา
  • ดร.วรรธนะ เจริญนวรัตน์ รองประธานมูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา กล่าวถึงที่มา วัตถุประสงค์และความร่วมมือของโครงการจัดตั้งศูนย์เตรียมวิศวกรรมผาณิตวิทยา และการปรับปรุงห้องTRAINING SERVICE CENTER
  • คุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ก่อตั้ง บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) มอบชุดการเรียนรู้โซล่าเซลล์ แก่ศูนย์เตรียมวิศวกรรมผาณิตวิทยา
  • คุณฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวเปิดศูนย์วิศวกรรมผาณิตวิทยาและกล่าวเปิดการอบรม
  • ดร.ธนวิชญ์ อนุวงศ์พินิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
  • การอบรมและ Workshop ในหัวข้อ “การโค้ดดิ้งและพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้น” โดย ดร.ธนวิชญ์ อนุวงศ์พินิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
  • การอบรมและ Workshop หัวข้อ การโค้ดดิ้งและพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้น (ต่อ) โดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม (iMake)
  • ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.632845288879761