นักศึกษาวิศวลาดกระบังได้รับคัดเลือกจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำโดย รศ.ดร.สมยศ เกียติวนิชวิไล คณบดีและเจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. แสดงความยินดีกับ 2 นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และจาก ภาควิชาวิศวกรรม Robotic and AI ในโอกาสได้รับคัดเลือกจาก Miyahara co.ltd เพื่อไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 6 เดือน

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก

  1. นายอิสรา ข่าน ภาควิชาวิศวกรรม Robotic and AI
  2. นายชนันธร ใจตรง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล