ข้อแนะนำการรายงานตัวออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรปกติ

ข้อแนะนำการรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบออนไลน์ https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2566_1_news1_2727_2023_04_03-09-33-14_8dd82.pdf?fbclid=IwAR3ykqp5c9qnw7CuZ_GTJ-wmHgxkltl5kLB4R4AckP1qlIboGa10mB8MONU

Online Matriculation Academic Year 2023 Office of the Registrar https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2566_1_news1_2728_2023_04_03-09-32-57_defed.pdf?fbclid=IwAR0WMHJ0S9DQd7z-hrX3yvKoVcq-HfRStDvvNvf5qEIP16UscoVVjIgxm5E

More info, please contact Office of the RegistrarEmail: admission-reg@kmitl.ac.thTel: 02-329-8000 ext. 3205

https://www.facebook.com/Admission.KMITL