📣 ประกาศ แบบฟอร์ม สำหรับนักวิจัย ทุนสนับสนุนส่วนงานวิชาการ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สจล.

เรื่อง เอกสาร

ประกาศต่างๆ

แนวทางทุนที่เปิดรับ Download Link
แบบเสนอทุน Download Link
ส่งรายงานความก้าวหน้า Download Link
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ Download Link
ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ Download Link
ปิดโครงการคืนดอกเบี้ย Download Link
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (pagecharge) Download Link