🔖 งานวิชาการปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

📖  งานวิชาการปริญญาตรี เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และให้บริการนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนเรียน และงานทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์

☎️ ติดต่อสอบถาม

สถานที่ : ตึกคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตึก A) ชั้น 1 ฝั่งซ้ายมือ
โทร : 02-329-8301 ต่อ 201 หรือ 082-986-1356, 084-143-5693, 063-902-7127
Facebook : Undergraduate Academic Affairs, KMITL
อีเมลล์ : ug_eng@kmitl.ac.th

☎️ หลักสูตรนานาชาติ สำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ

สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ (ตึก HM) ชั้น 6 ห้อง 604
โทร :  02-329-8301 ต่อ 218 หรือ 099-496-1526
E-mail : siie-admission @kmitl.ac.th
Line : @siie_kmitl