โครงการพี่แนะน้อง LEADER Mentoring program ความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. LEADER (Ladkrabang Engineering Alumni Developing Expertise Relationship) Mentoring Program โครงการวิศวะสัมพันธ์ พี่แนะน้อง สายใยพี่น้อง ส่งต่อความสำเร็จสู่รุ่นน้อง คุณชัยพจน์ ตันตระวิวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีท่าน รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.และทีมงาน ที่ให้การสนับสนุนพันธิกิจสำคัญของสมาคม และขอขอบคุณศิษย์เก่าวิศวลาดกระบังทุกๆท่านที่ร่วมมือและส่งเสริมโครงการสำคัญต่างๆที่สานต่อกันมากและสัมฤทธิ์ผลอย่างดี เช่น กองทุนพี่ให้น้อง โครงการพี่แนะน้อง อันเป็นประโยชน์เพื่อน้องๆศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวิชาชีพให้กับทุกๆคนและกิจกรรมเพื่อสังคม

คลิปวีดีโอ