คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยโดยสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย ได้เปิดตัวนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ เตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมปเอเซียในปีหน้า และประเดิมส่งนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ ลงแข่งขันในรายการ 9th APBF Open Congress 2024 ที่ประเทศไทยจะ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในเดือนพฤษภาคมนี้

🇹🇭รายชื่อนักศึกษา

  • นายพลกฤต จินดากูล ภาควิชา #วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (ปี1)
  • นายศรัณญ์ โก๊เจริญ คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ปี3)