ผู้เข้าสอบสามารถจอดรถได้ที่ ลานจอดรถหอประชุม 5,000 ที่นั่ง โดยทางคณะฯ ได้จัดรถไฟฟ้ารับ-ส่ง ระหว่างลานจอดรถและอาคารสอบ ในช่วงเวลา 7.30 – 13.00 น.