รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
รายละเอียดประกาศ คลิก Link


🚗ผู้เข้าสอบสามารถจอดรถได้ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (5,000 ที่นั่ง) โดยทางคณะ ได้จัดรถรับส่ง ระหว่างลานจอดรถและอาคารสอบ ในช่วงเวลา 7.30 – 13.00 น.
📌ในช่วงเวลา 8.30 – 8.45 น. ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับฟังแนวทางการเข้าสอบ ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไม่บังคับเข้าร่วมกิจกรรม)
📌หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
งานวิชาการปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.ช่องทางการติดต่อ

  • โทร 02-329-8301 ต่อ 201, 243 หรือ 084-143-5693
  • Facebook Undergraduate Academic Affairs, KMITL
  • อีเมล์ ug_eng@kmitl.ac.th