ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.เท่านั้น *
🎯𝗗𝗢𝗪𝗡𝗟𝗢𝗔𝗗 𝗔𝗣𝗣𝗟𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗙𝗢𝗥𝗠 𝗛𝗘𝗥𝗘 >>>> https://shorturl.at/atANV
📌ส่งเอกสารสมัครได้ที่ https://forms.gle/eq7J5SJ2dsr6DQun6
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Official Line @iaeng.kmitl
⚠️หมายเหตุ : หากนักศึกษาส่งเอกสารประกอบการขอรับทุนฯ ไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการคัดเลือ