📢 โครงการ Professional Technical Skills “การพัฒนาทักษะด้านการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Autodesk Inventor” ✨✨✨
⚙️ วันที่ 1-3 เมษายน 2567 เวลา 09:00 – 17:00น.
⚙️ ห้อง E12-109 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
รับจำนวนจำกัด แค่ 25 คนเท่านั้น 🎉
สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนได้เลย หรือคลิก https://form.jotform.com/240381483392458
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook : KEES1330
Email : kees_eng@kmitl.ac.th
Line official: @kees.eng